GDP

kinh te hoc vi mo macroeconomics

Kinh tế học vĩ mô: Macroeconomic

VnsniperFx

Kinh tế học vĩ mô (Macroeconomic) là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, ...

Chinh sach tai khoa

Chính sách tài khóa trong kinh tế vĩ mô

VnsniperFx

Chính sách tài khóa (fiscal policy) trong kinh tế học vĩ mô là chính sách thông qua chế độ thuế ...

các biến số kinh tế vĩ mô mở rộng

Các biến số kinh tế vĩ mô mở rộng

VnsniperFx

Sau khi nghiên cứu các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản bao gồm GDP và CPI , dưới ...

chỉ số GDP

GDP và CPI: Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô

VnsniperFx

Tại sao thu nhập trung bình của một số nước rất cao trong khi các nước khác lại thấp? Tại ...

Phan tich ky thuat Forex

Bài 11: Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trên thị trường Forex

VnsniperFx

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là hai trường phái đầu tư trên thị trường tài chính. ...

Toc to tang truong kinh te viet nam 2007 2018

Tăng trưởng kinh tế: Khái niệm, phương pháp đo lường và ý nghĩa

VnsniperFx

Tại sao một số quốc gia giàu, số đông khác lại rất nghèo? Tại sao một số nước tăng trưởng ...