Phương pháp tính giá – Nguyên lý kế toán

VnsniperFx

Updated on:

1. Khái niệm phương pháp tính giá:

Phương pháp tính giá là PPKT biểu hiện giá trị các đối tượng kế toán bằng tiền, phù hợp với các nguyên tắc cũng như quy đinh cụ thể do Nhà nước ban hành. Thực chất, là việc xác định giá trị ghi sổ của tài sản và các ĐTKT khác.

2. YÊU CẦU CỦA TÍNH GIÁ

a. Các yêu cầu của việc tính giá:

a.1 Chính xác: Đánh giá chính xác giá trị của tài sản

 • Phù hợp với giá cả thị trường
 • Phù hợp với số lượng và chất lượng của tài sản

a.2 Thống nhất: nhằm đảm bảo tính so sánh được của thông tin kế toán.

 • Thống nhất về phương pháp tính qua các thời kỳ
 • Thống nhất về phương pháp tính giữa các DN.

b. Nguyên tắc tính giá

b.1 Nguyên tắc giá gốc : Giá trị ghi sổ của tài sản sẽ được xác định trên cơ sở chi phí thực tế và hợp lý bỏ ra để thu mua, sản xuất tài sản đó.

Ví dụ: Một doanh nghiệp SX ô tô chi 400 triệu đồng để mua một chiếc ô tô phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu doanh nghiệp sử dụng nguồn lực của mình để tự chế tạo chiếc ô tô trên, chi phí SX sẽ là 410 triệu. Do DN không thanh toán đúng thời hạn nên phải trả thêm 5 triệu tiền lãi phát sinh trên khoản nợ quá hạn. Sau khi doanh nghiệp mua xong, giá ô tô trên thị trường giảm 10%. Giá trị ghi sổ của chiếc ô tô này?

b.2.Xác định đối tượng tính giá phù hợp

– Phù hợp với đối tượng thu mua, sản xuất, tiêu thụ. Ví dụ: ĐT thu mua là vật tư, nguyên liệu, mặt hàng; ĐT sản xuất là sản phẩm; ĐT tiêu thụ là sản phẩm, hàng hoá. Tuỳ đặc điểm vật tư, hàng hoá, sản phẩm, trình độ tổ chức, quản lý, ĐTTG có thể mở rộng hoặc thu hẹp.

b.3. Phân loại chi phí hợp lý

Phan loai chi phi hop ly 01

Phan loai chi phi hop ly 02

Phan loai chi phi hop ly 03

Phân bổ chi phí gián tiếp

Công thức phân bổ:

Cong thuc phan bo chi phi gian tiep

Trình tự tính giá

1 Xác định giá mua ghi trên hoá đơn người bán và các khoản giảm giá (trừ chiết khấu do thanh toán sớm)

2 Tập hợp toàn bộ chi phí liên quan đến quá trình mua TS, gồm:

 • Thuế nhập khẩu
 • Thuế GTGT (trường hợp được tính vào giá mua)
 • Chi phí thu mua, vận chuyển, bốc dỡ, môi giới phát sinh cho đến khi TS được nhập kho.
 • Phân bổ các chi phí phát sinh cho tài sản (nếu cần)

3 Tổng hợp chi phí và tính giá ban đầu của tài sản theo công thức:

4 Giá trị ghi sổ của TS = Giá ghi trên hoá đơn

– Giảm giá hàng mua

_ Chiết khấu thương mại; chi phí thu mua tài sản.

Tính giá tài sản cố định:

nguyen gia tai san co dinh

nguyen gia tai san co dinh 02

Tính giá vật tư, hàng hoá mua vào:

Gia vat tu hang hoa mua vao

ke toan chi phi thu mua hang hoa
Kế toán mua hàng hóa thanh toán ngay
Ke toan hang hoa mua thanh toan ngay
Kế toán mua hàng hóa trả chậm
ke toan mua hang hoa tra cham 02
Kế toán mua hàng hóa trả chậm khi thanh toán
Tinh gia chung khoan mua vao
Tính giá chứng khoán mua vào

4. TÍNH GIÁ HÀNG HÓA XUẤT BÁN

Sự cần thiết:

 • Xác định chính xác kết quả kinh doanh từng thời kỳ khi mà quá trình lưu chuyển hàng hoá diễn ra liên tục.
 • Giá nhập kho của hàng hoá biến động thường xuyên.

Phương pháp kế toán hàng tồn kho:

Phương pháp kê khai thường xuyên: theo dõi thường xuyên, liên tục số lượng và giá trị hàng hoá xuất, nhập kho theo từng NVPS.

Phương pháp kiểm kê định kỳ:

 • chỉ theo dõi số lượng và giá trị hàng hoá nhập kho theo NVPS,
 • cuối kỳ tiến hành kiểm kê, xđ số lượng và giá trị hàng tồn kho,
 • xác định giá trị hàng xuất bán trong kỳ.

phuong phap kiem ke dinh ky

PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG XUẤT BÁN

 • Phương pháp thực tế đích danh: Xác định đích danh lô hàng xuất bán.
 • Phương pháp bình quân gia quyền: Xác định giá trị bình quân đơn giá hàng trong kho.
 • Phương pháp nhập trước xuất trước: Giả định hàng nhập kho trước sẽ được xuất bán trước.
 • Phương pháp nhập sau xuất trước: Giả định hàng nhập kho sau sẽ được xuất bán trước.

b. Tính giá chứng khoán xuất bán

• Phương pháp tính giá: áp dụng các phương pháp giống như tính giá hàng hoá xuất bán.

• Phương pháp tính giá chủ yếu áp dụng hiện nay:

 • Phương pháp thực tế đích danh
 • Phương pháp bình quân gia quyền

Xem bài trước: Kế toán tài sản cố định

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Nhận thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments