Mối quan hệ giữa tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp

VnsniperFx

Updated on:

Lam phat that nghiep va tang truong

I. Mối quan hệ giữa tăng trưởng và thất nghiệp

Quy luật Okun

Tang truong va that nghiep

Trong đó:

  • Ut là tỷ lệ thất nghiệp thực tế
  • Un là tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên
  • Yp là GDP tiềm năng
  • Yt là GDP thực tế

Arthur M. Okun (1962). “Potential GNP, its measurement and significance”.

“2% gia tăng về sản lượng sẽ dẫn đến giảm 1% về tỷ lệ thất nghiệp chu kỳ, số người tham gia lực lượng lao động tăng 0.5%, số giờ làm việc của mỗi lao động tăng 0.5%; và sản lượng trong mỗi giờ làm việc tăng 1%.’

II. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp

Như đã biết, lạm phát và thất nghiệp quan hệ theo Đường cong Phillips. Đường Phillips cho thấy sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp. Theo đó, giữ yếu tố này thì hy sinh yếu tố kia và ng ư ợc lại. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp không phải dạng tuyến tính.

Duong cong Philip Lam Phat va That nghiep

III. Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng

Chưa đưa ra được lý thuyết hoàn chỉnh nhưng bằng các nghiên cứu thực tiễn, các nhà kinh tế học chỉ ra rằng ở mức lạm phát thấp hai biến số này đồng biến (tỷ lệ lạm phát thấp có khả năng kích thích sản xuất), khi vượt quá một ngưỡng tối ưu, hai biến này nghịch biến (tỷ lệ lạm phát cao triệt tiêu động lực tăng trưởng)

 

Tang truong va lam phat

3.7 3 votes
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Nhận thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments