Luật Cookie

Luật Cookie áp dụng cho mọi trang web thuộc GDTC.COM lập hoặc thay mặt lập nên và liên quan đến các công ty con.

Thông qua việc sử dụng và truy cập vào các trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc cho phép chúng tôi sử dụng cookies theo đúng luật Cookie này. Luật Cookie có thể được cập nhật theo thời gian. Bản cập nhật sẽ được đưa lên các trang web của chúng tôi.

Nếu bạn không đồng ý với cách chúng tôi sử dụng cookies như trong luật Cookie này, bạn nên từ chối cookies kết nối với những trang web của chúng tôi bằng cách chọn cách thiết lập thích hợp trong trình duyệt của bạn.

Tuy nhiên, bạn có thể không vào xem được một số phần nào đó trên các trang web và một vài chức năng cũng như dịch vụ không thể được kích hoạt nếu không có cookies. Điều này có thể ảnh hưởng đến kinh nghiệm tìm thông tin của bạn trên các trang web của chúng tôi.

Cookies là gì?

Cookies là những tập tin nhỏ chứa một kết nối, tập tin này được tải về máy tính của bạn khi bạn truy cập vào các trang web của chúng tôi.

Tùy vào từng loại cookies mà nó có thể lấy thông tin về trình duyệt thói quen của người dùng hoặc máy tính của mình.

Chúng tôi dùng cookies để làm gì ?

Chúng tôi dùng cookies để lưu những thông tin như tổng số người cập nhật trang web và độ thường xuyên cập nhật, người cập nhật là ai và những trang web họ yêu thích.

Chúng tôi dùng cookies để làm cho các trang web của mình trở nên dễ cập nhật hơn và dễ hiểu hơn các nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ mà bạn quan tậm và cần đến. Cookies cũng có thể được dùng để giúp làm nhanh chóng hơn những hoạt động sắp tới của bạn và cách bạn vào xem các trang web của chúng tôi.

Khi bạn tương tác với chúng tôi trên các trang web, vì lý do thống kê, chúng tôi có thể có được thông tin không mang tính riêng tư («Thông tin gộp») từ những cá nhân cập nhật, như tổng số người cấp nhật, độ thường xuyên cập nhật, tổng số trang được xem (hay trang được in ra) diễn ra trên các trang web, những địa điểm vào cập nhật và thoát ra các trang web.

Chúng tôi dùng thông tin thống kê để hiểu vì sao mọi người vào xem các trang web của mình và để giúp chúng tôi nâng cao kỹ thuật và nội dung trang web. Chúng tôi không thể tìm hiểu được những thông tin cá nhân của bạn thông qua thông tin này.