Cảnh báo rủi ro

Xác định Rủi ro

Đầu tư rủi ro cao

Giao dịch tài chính (bao gồm việc giao dịch mua bán, vay nợ, cầm cố, tín dụng, ghi nợ,…) mang một mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Đặc biệt các giao dịch với mức độ đòn bẩy cao (Như giao dịch ngoại hối – Forex) có thể chống lại bạn. Trước khi quyết định giao dịch tài chính bạn nên xem xét cẩn thận các mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và mức độ chấp nhận rủi ro. Khả năng tồn tại mà bạn có thể duy trì một khoản thua lỗ ở một mức nào đó hoặc tất cả các khoản đầu tư ban đầu của bạn và do đó bạn không nên đầu tư tiền mà bạn không có khả năng để chấp nhận rủi ro. Bạn nên biết tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch tài chính và tìm kiếm lời khuyên từ một nhà tư vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.

Ý kiến Giaodichtaichinh.com

Bất kỳ ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc các thông tin khác có trên trang web này được cung cấp như bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Giaodichtaichinh.com sẽ không chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc tin tưởng vào thông tin đó. 

Rủi ro Giao dịch Trực tuyến

Có những rủi ro liên quan đến việc sử dụng hệ thống giao dịch khớp lệnh trực tuyến bao gồm, nhưng không giới hạn, phần cứng bị lỗi, phần mềm và kết nối Internet bị lỗi. Các hệ thống giao dịch tài chính hiện nay không kiểm soát sức mạnh của tín hiệu, việc nhận hoặc nhận định trực tuyến, cấu hình thiết bị của bạn hoặc độ tin cậy của kết nối, do đó họ không thể chịu trách nhiệm về những thất bại truyền thông, sự méo mó hoặc sự chậm trễ khi giao dịch qua Internet. Hãy cân nhắc sử dụng các dịch vụ có sử dụng hệ thống dự phòng và kế hoạch dự phòng nhằm giảm thiểu khả năng bị lỗi của hệ thống, và giao dịch qua điện thoại có sẵn. 

Độ chính xác của thông tin 

Nội dung trên trang web này có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, và được cung cấp với mục đích duy nhất là hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư độc lập. Giaodichtaichinh.com đã thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web, tuy nhiên không đảm bảo tính chính xác của nó và sẽ không chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ nội dung hoặc không thể truy cập Website, cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại của việc truyền tải hoặc nhận bất kỳ chỉ dẫn hoặc thông báo gửi qua trang web này.

Phân phối

Trang web này không nhằm mục đích phân phối, hoặc sử dụng bởi, bất kỳ người nào ở bất kỳ quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng như vậy là trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương. Không có dịch vụ hoặc đầu tư nào được đề cập trong trang web này dành cho những người sống ở bất kỳ quốc gia nào mà việc cung cấp các dịch vụ hoặc đầu tư đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương. Trách nhiệm của người truy cập vào trang web này là xác định các điều khoản và tuân thủ luật pháp hoặc quy định của địa phương mà họ phải tuân theo. 

Rủi ro thị trường và giao dịch trực tuyến 

Nền tảng giao dịch cung cấp nhập lệnh phức tạp và theo dõi lệnh giao dịch. Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa giao dịch của bạn với giá yêu cầu. Kinh doanh trực tuyến, không cần biết làm thế nào thuận tiện hoặc hiệu quả không nhất thiết phải giảm rủi ro liên quan đến giao dịch tiền tệ. Tất cả các báo giá và ngành nghề phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Khách hàng có thể truy cập thông qua trang web này.